Home

Welkom op Antropol.nl

ANTROPOL is een onafhankelijk bureau dat praktijkgericht onderzoek verricht. Het onderzoek concentreert zich voornamelijk rond de werkterreinen jeugdzorg, pleegzorg, gezondheidszorg, onderwijs en religie.

ANTROPOL gebruikt de kwalitatieve cultureel antropologische onderzoeksmethoden om zicht te krijgen op beweegredenen van mensen. Dit gebeurt door participerende observatie en diepte-interviews. Soms worden als aanvulling ook enquĂȘtes gebruikt met open vragen. Daarnaast wordt ook theoriegericht onderzoek uitgevoerd.

De onderzoeker Catharina van Valen is cultureel antropoloog.