Levensverhalen

In 2008 heeft Catharina Mulder in opdracht van Hadderech het levensverhaal van mevrouw Eberlé-Gotlib opgetekend.

Een eenzaam avontuur; De weg van Marjorie Eberlé-Gotlib, een Messiasbelijdende Jodin

In Een eenzaam avontuur gunt Marjorie Eberlé-Gotlib ons een blik in haar leven dat God op een wonderlijke manier heeft geleid. Ze groeide op in een liberaal Joods gezin, waar niet over geloof gesproken werd. Tijdens de oorlog kwam ze tot de overtuiging dat God bestaat en dat Jezus de Messias is die de Joden al zo lang verwachten. Hiervan heeft ze op een unieke manier getuigd.

Mevrouw Eberlé was een zeer markante persoonlijkheid. Ze leidde vele bijbelkringen en was meer dan veertig jaar voorzitter van Hadderech, de vereniging van Messiasbelijdende Joden in Nederland. Op energieke wijze gaf ze onderwijs over de weg die God met zijn volk gaat en die Hij ook met ons wil gaan. De weg van haar persoonlijke leven noemde ze een eenzaam avontuur. Eenzaam door het verlies van haar familie tijdens de oorlog en vanwege de weg die een Jood gaat die in Jezus de Messias gevonden heeft.

Met een onwankelbaar vertrouwen op Gods beloften zag ze uit naar de komst van de Messias.

Marjorie Eberlé-Gotlib overleed na een kort ziekbed op 8 oktober 2009 te Rotterdam in de leeftijd van 95 jaar.

boek