Onderzoeken

ANTROPOL heeft de volgende onderzoeken uitgevoerd:


2016

Mulder, Catharina, ‘Oude paden, nieuwe wegen. Een verkennend onderzoek naar het ontstaan van nieuwe huisgemeenten vanuit orthodox-protestantse kerken.’  Ermelo: Antropol


2014

Mulder, Catharina en Peter Gramberg ‘Goed gesprek gehad en elkaar de hand gegeven.’ Verkennend onderzoek naar de resultaten van 25 Eigen Kracht-conferenties als herstel nodig is. Ermelo: Antropol. Opdrachtgever: Eigen Kracht Centrale, Zwolle

Mulder, Catharina en Peter Gramberg ‘Jij bent van nummer 12, toch?’ Onderzoek naar de resultaten van Eigen Kracht-conferenties voor een groep, wijk of buurt. Ermelo: Antropol. Opdrachtgever: Eigen Kracht Centrale, Zwolle


2012

Mulder, Catharina Voortgangsnotitie Eigen Kracht varianten: bij leervragen, als herstel nodig is en voor een groep, wijk of buurt. Ermelo: Antropol. Opdrachtgever: Eigen Kracht centrale, Zwolle

Schuurman, Martin en Mulder, Catharina Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio Amsterdam. Resultaten van vervolgonderzoek. Nieuwegein/Ermelo: Kalliope Consult/ Antropol. Opdrachtgever: Stadsregio Amsterdam.


2011

Schuurman, Martin en Mulder, Catharina Eigen Kracht-conferenties bij gezinnen in de regio Amsterdam. Wat levert het op? Nieuwegein/Ermelo: Kalliope Consult/ Antropol. Opdrachtgever: Eigen Kracht Centrale, Zwolle.

Mulder, C. Tevredenheidformulier voor Eigen Kracht-conferenties voor een groep, wijk of buurt. Tevredenheidformulier voor Eigen Kracht-conferenties als herstel nodig is.
Tevredenheidformulier voor Eigen Kracht-conferenties bij leervragen.
Opdrachtgever: Eigen Kracht Centrale, Zwolle.

De onderzoeker heeft van 2007 tot 2011 als interviewer op freelance basis gewerkt voor onderzoeksbureau WESP Jeugdzorg. Alle publicaties en rapporten waaraan de onderzoeker heeft meegewerkt zijn te vinden via de site: www.wespweb.nl


2010

Schuurman, M. Wonen op jezelf, in contact met anderen. Resultaten van een onderzoek naar de beleving van jongeren en betrokkenen uit familie en netwerk over de behoeften aan contacten met elkaar en de rol van De Combinatie in het verstevigen van de contacten. Voorhout: WESP

Schuurman, M. e.a. Eigen Kracht-conferenties in het preventieve domein van de Centra voor Jeugd en Gezin; Uitkomsten implementatieonderzoek Deel 1, PI-Research en WESP, Duivendrecht/Voorhout

Schuurman, M. (2010) “Ik heb zelf de regie weer een beetje teruggenomen”. Resultaten van een onderzoek naar de effecten van een eigen zorg- en ondersteuningsplan dat tot stand kwam door een door MEE Amstel & Zaan aangeboden Eigen-Kracht-conferentie. Voorhout: WESP.


2009

Beek, F. van (2010) “Ik heb nooit eerder een grens durven trekken, maar nu wel” Onderzoek naar Eigen Kracht-conferenties binnen het Steunpunt huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland. Voorhout: WESP

Beek, F. van en Rutjes, L. (red.) Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C; Wat kinderen en jongeren belangrijk vinden als ze niet thuis wonen. Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2009

Beek, F. van en Gramberg, P. (2009) “Als er over mij geroddeld wordt, moet ik er natuurlijk wel bij zijn” Kinderen en jongeren over de waarde van Eigen Kracht-conferentie. Voorhout:WESP


2008

Beek, F. van (2008) E-kracht: het netwerk online. Mogelijkheden van een netwerksite ter ondersteuning van families die een Eigen Kracht-conferentie hebben meegemaakt. Voorhout: WESP

Beek, F. van, Gramberg, P. (2008) Plannen maken en uitvoeren. Verkennend onderzoek naar de uitvoering van Eigen Kracht-plannen door professionals in Overijssel. Voorhout: WESP